โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านหนองบัว
553 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042244735 โทรสาร 042244735

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านหนองบัว

...