โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน    
                 
             นบ.
 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง  หมายถึง  เป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือ  กระปรี้กระเปร่า
                          นักคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี  
สีแดง     หมายถึง  เป็นสีที่แสดงถึง ความร้อนแรง อันตราย เรื่องเร่งด่วน ฉุกเฉิน ความทรงจำ 
                          ความกล้าหาญ   ความเป็นเจ้าของความทะเยอทะยาน ความตื่นเต้น  ความรัก โรแมนติก

สีเหลืองแดง  รวมแล้ว  หมายความว่า  ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองบัว  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นมิตรกับบุคลทั่วไป  
                                                   มีความทะเยอทะยาน   มีความกล้าหาญในการคิด  อุปนิสัยร่าเริงกระปรี้กระเปร่า  รวดเร็วถูกต้อง  ดีงาม  
                                                   เพื่อพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เจริญก้าวหน้า 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

       ต้นมะขาม  มะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามากไม่มีหนาม เปลือกต้นขรุขระและหนา สีน้ำตาลอ่อน 
ใบ เป็นใบประกอบ ใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ประกอบ ด้วยใบย่อย ๑๐–๑๕ คู่ 
แต่ละใบย่อยมีขนาดเล็ก กว้าง ๒–๕ มม. ยาว ๑–๒ ซม. ออกรวมกันเป็นช่อยาว  ๒–๑๖ ซม. ดอก ออกตามปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก 
กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/ม่วงแดงอยู่กลางดอก   ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว ๓-๒๐ ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา 
สีน้ำตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีน้ำตาล เนื้อในกลายเป็นสีน้ำตาลหุ้มเมล็ด เนื้อมีรสเปรี้ยว
และ/หรือหวาน ซึ่งฝักหนึ่ง ๆ จะมี/หุ้มเมล็ด ๓–๑๒ เมล็ด เมล็ดแก่จะแบนเป็นมัน และมีสีน้ำตาลแสดงถึงความเป็นหมู่คณะ  หากทำอะไรแล้วล้วน
แต่มีคนเกรงขาม  ให้เกียรติ  เคารพ  และรักสามัคคี
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

     ดอกบัว  ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้ในพิธีมงคล คงเป็นเพราะธรรมชาติกำเนิดของดอกบัว ได้แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างลึกซึ้ง
กล่าวคือ แม้จะเกิดในโคลนตม แต่เมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมารับแสงสว่างแล้ว กลีบดอกกลับสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแปดเปื้อน  นับเป็นดอกไม้ที่คนไทย
เราคุ้นเคยเป็นอย่างมาก เพราะใช้ในการบูชาพระอยู่เป็นประจำ แม้แต่การแสดงความเคารพด้วยการประนมมือของเรา หากดูดีๆ 
ก็จะเห็นว่าคล้ายรูปดอกบัว