โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

อัลบัมทั้งหมด

งานเกษียณอายุราชการ ดร.ประคอง พลสิทธิ์

กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ วัดธรรมเสนาฯ

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เล่าสู่กันฟัง รอบรั้วหนองบัว ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันเกียรติยศ รุ่น 24/2561 อำลาสถาบันปีการศึกษา 2561

ต้อนรับคุณครูพิเชาวน์ องค์อนุรักษ์

กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองบัว

เล่าสู่กันฟัง รอบรั้วหนองบัว ปีการศึกษา 2561

พิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษ รัชกาลที่ 10