โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Facebook page ตามลิ้งค์ด้านล่างเว็บนะครับ