โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี