โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ประมวลภาพวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562