โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศปิดด้วยเหตุพิเศษ (สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)29 ธ.ค. 63 | รับชม : 9 ครั้ง