โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ต้อนรับคุณครูพิเชาวน์ องค์อนุรักษ์

ผู้บริหาร ผอ.ปรีชา วิเศษชัย นำคณะครู ร่วมต้อนรับคุณครูพิเชาว์ องค์อนุรักษ์ ที่ได้รับคำสั่งย้ายมาโรงเรียนบ้านหนองบัว