โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองบัว

ประมวลภาพกิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองบัว วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562